Jak kontrolować koszty inwestycji budowlanej?

Skojarzone z tym artykułem: dom

Inwestycja budowlana każdorazowo wiąże się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych, niezbędnych do jej realizacji. Prawidłowe oszacowanie kosztów i ich kontrola, to podstawa do uzyskania dodatniego rachunku ekonomicznego i zwrotu z inwestycji. Jak zatem przygotować się do realizacji projektu, aby można było przewidzieć wysokość nakładów już w fazie planowania inwestycji?Aby inwestycja mogła przynieść zyski maksymalnie zbliżone do oczekiwanych, niezbędny jest szczegółowy kosztorys inwestycji. Na projekt inwestycyjny składają się cztery...

Opublikowany przez Ola Sawka | 2019/06/08

Jak kontrolować koszty inwestycji budowlanej?