Informacje

Najnowsze


Opublikowany przez Ola Sawka | 2019/06/08

Jak kontrolować koszty inwestycji budowlanej?
Inwestycja budowlana każdorazowo wiąże się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów finansowych, niezbędnych do jej realizacji.

Prawidłowe oszacowanie kosztów i ich kontrola, to podstawa do uzyskania dodatniego rachunku ekonomicznego i zwrotu z inwestycji. Jak zatem przygotować się do realizacji projektu, aby można było przewidzieć wysokość nakładów już w fazie planowania inwestycji?

Aby inwestycja mogła przynieść zyski maksymalnie zbliżone do oczekiwanych, niezbędny jest szczegółowy kosztorys inwestycji. Na projekt inwestycyjny składają się cztery podstawowe etapy - planowanie, przygotowanie, realizacja i zakończenie. Każdy z etapów jest ze sobą powiązany kosztowo, zatem kosztorysowanie budowlane musi zostać przeprowadzone już na etapie planowania projektu. Dobra wiadomość jest taka, że już we wstępnej fazie projektu można z dużą dokładnością przewidzieć wysokość niezbędnych nakładów. Podstawą do oszacowania kosztów jest powierzchnia i standard obiektu. Oczywiste jest, że w wyliczeniach dopuszczalny jest pewien margines błędu, gdyż koszta mogą ulec zmianie na każdym etapie realizacji inwestycji. Aby odstępstwa były możliwie najmniejsze, niezbędne jest skuteczne zarządzanie kosztami inwestycji budowlanej.

Pierwszą weryfikację wstępnej kalkulacji należy przeprowadzić już na etapie pojawienia się koncepcji wielobranżowej. Jest to idealny moment na zaproponowanie najbardziej optymalnych rozwiązań. Kolejna kalkulacja budżetowa powinna być przeprowadzona w chwili ukończenia prac nad projektem. W dużej mierze będzie się ona opierała o ceny rynkowe. Aby wyliczenia mogły być możliwie najbardziej szczegółowe, wskazane jest pozyskanie ofert na wykonanie poszczególnych robót. Ostatnim etapem kalkulacji, która zobrazuje pełną skalę kosztów inwestycji, będzie projekt przetargowy.
Kontrola kosztów w budownictwie nie jest łatwą czynnością. Inwestor nie zawsze posiada niezbędną wiedzę, która pozwala na skuteczne zarządzanie kosztami. Jednak na rynku funkcjonuje wiele firm, które zajmują się profesjonalnym kosztorysowaniem budowlanym, więc jeżeli nie czujemy się na siłach, żeby samodzielnie określić i kontrolować wydatki, warto skorzystać z ich usług.

Zdjęcia naszego reportera


dom