Informacje

Najnowsze


Opublikowany przez Ola Sawka | 2017/10/24

Ogrody francuskie
Jest pewien styl aranżacji ogrodu, który staje się od jakiegoś czasu coraz bardziej popularny w naszym kraju.

Mowa oczywiście o ogrodach francuskich, które czasami określa się także mianem ogrodów barokowych. Wywodzą się one z siedemnastowiecznej Francji. Ich powstanie zawdzięczamy przede wszystkim bardzo szybkiemu rozwojowi gospodarczemu starego kontynentu. Mowa także o kulturze, która bardzo szybko ewoluowała na przestrzeni omawianego stulecia. 
więcej na stronie: kamont.waw.pl
Jako inspirację ówcześni Francuzi mieli przede wszystkim ogrody włoskie z epoki renesansu. Były one niezwykle istotnym dodatkiem do niemalże każdego pałacu i dworu. Szlachta posiadająca ziemię i majątek uważała, że są one niezbędnym uzupełnieniem ich posesji tak samo, jak zadaszenia oraz zabudowy balkonów. Jeżeli chodzi o ogólne cechy ogrodu francuskiego, to bardzo ważna jest regularnie powtarzająca się kompozycja. Najczęściej wyraźnie zaznaczona jest dwuboczne symetria. Osią symetrii jest zazwyczaj alejka, która biegnie dokładnie przez środek ogrodu. 
Wszystkie krzewy oraz drzewa są bardzo dokładnie formowane i strzyżone. Sporą wagę przykłada się w ogrodach francuskich również do kontrastu oraz światłocienia. Wiąże się z tym także szczególna dbałość o różnorodną kolorystykę roślin, jakie są sadzone w ogrodzie. Szczególnym typem ogrodów barokowych są szklane ogrody zimowe. Są one przystosowane do wytrzymywania niskich temperatur, ale mimo to wymagają znacznie większej dbałości, niż ogrody letnie. Dlatego też nie są tak bardzo popularne, jak zwykłe ogrody.

Zdjęcia naszego reportera


zadaszenia oraz zabudowy balkonów
szklane ogrody zimowe